Ustawienia aplikacji

Pierwszym poziomem w strukturze hierarchicznej aplikacji Administrator jest poziom Ustawienia. Składa się on z kliku sekcji. W sekcji Wizytówka bazy danych określa się wizytówkę bazy, do której zalogowany jest użytkownik w aplikacji Administrator.

Wartość podana w polu Wizytówka bazy danych pojawia się w oknie logowania do systemu.

Następnie w sekcji Aktywne metody autoryzacji użytkowników dostępne są następujące opcje:

 • System kont użytkowników i haseł – informacja czy jest włączony system logowania za pomocą użytkownika i hasła
 • Minimalna długość hasła użytkownika – minimalna liczba znaków hasła
 • Znaki specjalne i wielkie litery wymagane w haśle – konieczność wprowadzenia do hasła znaków specjalnych i wielkich liter
 • Zablokuj konto użytkownika p 3. nieudanej próbie logowania – konto użytkownika, który 3 razy źle wpisał hasło zostaje zablokowane
 • Wymuszaj zmianę hasła po upływie X dni – wymusza zmianę hasła po upływie zadanej liczby dni
 • Autoryzacja na podstawie użytkownika w domenie – włącza autoryzację użytkowników na podstawie kont domenowych - użytkownik w systemie fastGIS musi być powiązany z użytkownikiem w domenie Windows
 • Stosuj inny search string podczas pobierania listy użytkowników domenowych – pozwala wprowadzić niestandardowy search string to wyszukiwania użytkowników domenowych
 • Korzystaj z innych poświadczeń podczas wyszukiwania użytkowników – skorzystaj z poświadczeń innego użytkownika podczas wyszukiwania użytkowników
 • Sprawdź przynależność użytkownika do wskazanej grupy LDAP – sprawdź czy użytkownik w trybie autoryzacji należy do grupy LDAP o wybranej nazwie
 • Udostępnij licencję Google Maps API for Business dla wszystkich użytkowników fastGIS – publikuje licencję w systemie fastGIS dla wszystkich użytkowników. Użytkownik w systemie fastGIS ma ukryte ID klienta oraz klucz API
 • Użyj szyfrowania SSL – użyj szyfrowania SSL jeżeli wymaga tego serwer domenowy
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ