Migracja danych

System fastGIS umożliwia użytkownikom import danych z różnych źródeł do bazy danych przy pomocy narzędzia do migracji danych. Jest to narzędzie dla zaawansowanych użytkowników systemu którzy znają strukturę bazy danych i język SQL. Narzędzi do migracji danych uruchamia się w menu Narzędzia wybierając opcję Migracja danych. Przed dokonaniem migracji należy przygotować dane w formacie CSV, XLS, XLSX lub ODS, które będzie można powiązać z odpowiednimi tabelami w bazie danych oraz skrypty SQL. Po otworzeniu okna importera danych klikamy Dalej.

Następnie wybieramy czy chcemy zapisać ustawienia importu do nowego pliku konfiguracji czy chcemy wczytać przygotowany już plik. Plik konfiguracyjny zostaje wygenerowany przez importer po każdym imporcie danych (domyślnie do katalogu C:\fastGIS\cfg).

Jeżeli tworzymy nową konfigurację to następnym krokiem jest otworzenie pliku danych źródłowych.

W oknie opcji dotyczących konkretnego pliku należy skonfigurować ustawienia importu tak żeby dane zapisane w pliku źródłowym poprawnie wyświetlały się w podglądzie pliku. W ustawieniach należy określić kodowanie, ogranicznik kolumn, znak kontrolny, format liczb i dat oraz wybrać numer wiersza, w którym znajdują się nagłówki kolumn.

Po przejściu do następnej zakładki wczytujemy skrypty SQL które powiązują dane źródłowe z danymi docelowymi. Klikając Dodaj możemy dodać nowy skrypt z pliku. Klikając Dodaj + Ctrl dodajemy nowy skrypt w importerze. W kolumnie Nazwa wprowadzamy nazwę skryptu, a w kolumnie Tekst skrypt SQL (lub PLSQL). Zaznaczając odpowiednią pozycję na liście i klikając ponownie w danej kolumnie możemy wprowadzić zmiany. Przyciskami W górę i W dół możemy sterować kolejnością wykonywania skryptów

Ostatnim krokiem jest rozpoczęcie importu poprzez wybór opcji Import.

W sekcji Wyniki importu pokazywane są aktywne zadania, czas trwania każdego z zadań, czas pozostały do zakończenia danego zadania oraz liczba rekordów odczytanych i zaimportowanych do bazy danych.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ