Komputery

Poziom Komputery pozwala osobie administrującej systemem zarządzać komputerami, na których uruchamiany będzie system fastGIS. Po rozwinięciu poziomu Komputery pojawia się podział, który pozwala na wyświetlenie listy:

  • wszystkich komputerów, które zostały wykryte w sieci lokalnej (w ramach gałęzi Wszystkie),
  • stacji robocze, które zostały zarejestrowane (poziom Zarejestrowane),
  • komputerów, które nie zostały jeszcze zarejestrowane (na poziomie Niezarejestrowane),
  • zablokowanych stacji roboczych (w ramach gałęzi Zablokowane)

Po wybraniu któregokolwiek z powyższych poziomów, w oknie z prawej strony pojawia się lista komputerów, które są aktualnie w wybranym stanie, a po rozwinięciu wybranej gałęzi również w ramach struktury drzewiastej znajduje się lista takich stacji roboczych.

Lista komputerów może zawierać kilka takich samych pozycji, ponieważ rejestracja komputera następuje z różnych interfejsów sieciowych (przez kabel sieciowy, WiFi, czy jako stanowisko odłączone od sieci).

Lista z prawej strony okna w kolejnych kolumnach przedstawia nazwę komputera, adres sieciowy stacji, numer karty sieciowej, opis stanu, w jakim stacja się znajduje oraz data ostatniego logowania. W ramach struktury drzewiastej, oprócz nazwy komputera poszczególne pozycje oznaczane są odpowiednim symbolem graficznym, który jednoznacznie wskazuje stan, w jakim znajduje się wybrany komputer:

  • znakiem  oznaczane są staje robocze, które zostały zarejestrowane przez administratora – tylko z poziomu tych stacji możliwe jest uruchamianie oprogramowania, na które przypisano odpowiednie licencje
  • symbolem  oznaczane są komputery, z których nastąpiła próba uruchomienia systemu fastGIS, a które nie zostały jeszcze zarejestrowane przez administratora w systemie
  • znakiem  oznaczane są komputery, które zostały zablokowane, tzn. z ich poziomu nie będzie możliwości uruchamiania aplikacji nawet wtedy, gdy przypisane zostały odpowiednie licencje
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ