Przypisywanie uprawnień do grupy użytkowników

Nadawanie uprawnień od strony grupy użytkowników, odbywa się podczas edycji danych grupy w ramach zakładki Nadane uprawnienia.

Oznaczenia stosowane w listach pokazują:

  • pojedyncze uprawnienia przypisane grupie użytkowników –
  • grupy praw przypisane grupie użytkowników –

Dodatkowo, dla każdego wiersza w drugiej kolumnie określane jest czy jest to grupa praw ( ), czy pojedyncze uprawnienia ( ).

Podczas edytowania danych bieżącej grupy użytkowników, w zakładce Nadane uprawnienia pojawia się druga lista, która zawiera nieprzypisane jeszcze edytowanej grupie pojedyncze prawa oraz grupy uprawnień.

Zaznaczeniu na liście z prawej strony jednej lub więcej pozycji i wybranie przycisku  powoduje przypisanie grupie użytkowników wybranych praw lub grup uprawnień. Analogicznie, jeśli edytowanemu użytkownikowi mają zostać odebrane jakieś uprawnienia, powinny one zostać zaznaczone w liście znajdującej się z lewej strony, a następnie wybrany przycisk .

Przyciski  oraz  pozwalają odpowiednio przypisać edytowanej grupie użytkowników prawa z wszystkich istniejących grup uprawnień oraz wszystkie pojedyncze uprawnienia.

Dodatkowe przyciski  oraz  sterują zawartością listy jeszcze nieprzypisanych bieżącej grupie uprawnień. Wybranie przycisku  powoduje, że lista dostępnych uprawnień zawierać będzie pojedyncze uprawnienia, natomiast wybranie przycisku  powoduje wyświetlenie na liście z prawej strony grup uprawnień.

Oczywiście, wybranie jednocześnie obu przycisków ( oraz ) powoduje wyświetlenie jednocześnie pojedynczych, jak i pogrupowanych uprawnień, które nie zostały jeszcze przypisane definiowanej grupie użytkowników.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ