Przypisywanie użytkownika do grupy

W ramach zakładki Przynależność do grupy administrator ma możliwość przypisania bieżącego konta użytkownika do jednej lub kilku grup. Rozwiązanie polegające na grupowaniu konta użytkowników ułatwia pracę administratorowi, ponieważ grupowani mogą być użytkownicy o takich samych uprawnieniach, co pozwoli na nadawanie uprawnień lub grup uprawnień wybranej grupie użytkowników, a nie każdemu z użytkowników z osobna (każdy użytkownik automatycznie ma nadawane uprawnienie, które nadane zostało grupom użytkowników, do których został przypisany).

Wybranie przycisku  powoduje otworzenie drugiej listy, która zawiera wszystkie grupy, do których użytkownik nie został jeszcze przypisany.

Poszczególne przyciski znajdujące się pomiędzy listami pozwalają na wykonanie wszystkich operacji przypisania bieżącego konta do grupy lub grup użytkowników:

  • Wybranie przycisku  powoduje przeniesienie wszystkich pozycji z listy dostępnych grup użytkowników do listy grup przypisanych definiowanemu użytkownikowi.
  • Wybranie przycisku  pozwala na przeniesienie tylko tej pozycji z listy dostępnych grup użytkowników, która jest zaznaczona na liście z prawej strony (możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej pozycji z tej listy).
  • Wybranie przycisku  pozwala na usunięcie definiowanego konta z grupy (lub grup), które są w danej chwili wybrane na liście z lewej strony.
  • Wybranie przycisku  powoduje usunięcie definiowanego konta użytkownika z grup, do których w danej chwili jest przypisany.
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ