FAQ

Baza wiedzy prezentuje pytania i problemy najczęściej zgłaszane przez klientów. Każde zagadnienie zawiera opis przyczyn problemu i proponuje jego rozwiązanie.

Konwersja map nie przebiegła pomyślnie komunikat "Out of memory"

Zabrakło pamięci operacyjnej, którą system Windows może przydzielić programowi.

FastGIS Aktualizacja

Na liście baz danych do aktualizacji nie pojawiły się żadne bazy

Nie wczytano licencji.

FastAdministrator Aktualizacja

Nie udaje się uruchomić aktualizacji bazy danych

W czasie aktualizacji aplikacji wybrano niewłaściwy folder docelowy.

FastAdministrator Aktualizacja

Po konwersji na mapie pojawiły się duplikaty elementów

W czasie konwersji map i podkładów nie zaznaczono opcji ignorowania duplikatów elementów znajdujących sie na mapach i schematach. Jeżeli w wersji 9, na kilku mapach umieszczono obiekty powiązane z tym samym paszportem to po konwersji map, te obiekty zostaną umieszczone na jednej mapie. W celu usunięcia duplikatów dokonać należy optymalizacji schematu.

FastGIS Aktualizacja

Po wczytaniu pliku aktywacyjnego pojawia się komunikat "Aktualizacja nie została aktywowana"

Wczytano plik FGL, który nie odpowiada kodowi fastGIS lub licencje są niezgodne z wersją programu.

FastAdministrator Aktualizacja

Pojawia się komunikat "Błąd podczas logowania do bazy danych! Działanie programu zostało przerwane. ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified"

W pliku konfiguracyjnym tnsnames.ora nie ma wpisu odpowiadającego za połączenie z serwerem.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Błędny klucz sprzętowy"

System fastGIS nie może odnaleść klucza sprzętowego lub klucz sprzętowy jest błędny. Wersja fastGIS Personal wymaga użycia licencji z kluczem sprzętowym.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Błędny numer seryjny"

Do programu nie zostały wgrane licencje.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Brak lub błędny plik konfiguracyjny."

Nie został wskazany plik konfiguracyjny FKF do połączenia z bazą danych lub nie można nawiązać połączenia ze zdefiniowaną bazą danych. Należy uruchomić aplikację przytrzymując wciśnięty klawisz Shift i dodać nowe połączenie z bazą danych.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Niepoprawna wersja bazy danych (X.XX). Dla tej wersji programu potrzebna jest baza w wersji Y.YY."

Wersja programu nie odpowiada wersji bazy danych. Konieczna jest aktualizacja aplikacji fastGIS lub aktualizacja wersji bazy danych.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Not logged on."

Program nie może nawiązać połączenia bazą danych. Sprawdzić poprawność wprowadzonych parametrów w pliku konfiguracyjnym FKF czyli np. nazwę serwera, nazwę użytkownika (PST_SYSTEM) oraz hasło. Ewentualnie zweryfikować możliwość połączenia się z serwerem bazy danych.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Przekroczona została maksymalna liczba połączeń przeznaczona dla tego typu licencji"

Przekroczona została maksymalna liczba sesji wynikająca z licencji na danej bazie lub ostatnia sesja jeszcze nie wygasła. W celu uruchomienia programu jeden z użytkowników powinien zwolnić jedną sesję lub należy odczekać 1 min na zwolnienie przez system ostatniej sesji.

FastGIS Uruchamianie programu

Pojawia się komunikat "Wybierz sposób dostępu do danych"

Nie wybrano odpowiedniej licencji z listy licencji w oknie logowania do programu. Brak wyboru licencji może być spowodowany tym, że nie przypisano licencji stanowiskowej do komputera

FastGIS Uruchamianie programu

Długi import skanów jpeg

Przy dużych plikach import może trwać nawet klikanaście min. Dlatego użytkownik powinien poczekać, aż program zaimportuje plik do systemu.

FastGIS Obsługa map i schematów

Nie można edytować elementów znajdujących się na mapie

Przyczyn może być kilka. Po pierwsze mapy i schematy można edytować tylko w trybie edycji schematu. Po drugie należy sprawdzić czy użytkownik posiada uprawnienia do edycji danej warstwy. Można to sprawdzić w oknie Ustawienia do warstwy i uprawnienia. Ostatnia przyczyną możne być brak uprawień do edycji schematu i pracy ze schematem. Uprawnienia nadaje się w aplikacji fastAdministrator.

FastGIS Obsługa map i schematów

Nie można narysować elementu

Są możliwe następujące przyczy tego problemu:

  • Definicja szablonu wskazuje na warstwę, na którą użytkownik nie ma uprawnień. Należy wyłączyć definicję szablonu i wybrać inną warstwę lub nadać użytkownikowi uprawnienia do edycji danej warstwy.
  • Dla danego paszportu nie jest zdefiniowany szablon graficzny. Należy zdefiniować szablon lub wyłączyć definicję szablonu.

FastGIS Obsługa map i schematów

Nie można usunąć paszportu z bazy danych

Więzy integralności nie pozwalają na usunięcie danego paszportu. Należy usunąć paszporty, które są rekordami wyższego i niższego rzędu w stosunku do danego paszportu. W momencie usuwania paszportu, program wyświetla raport elementów, które są z nim powiązane i w związku z tym należy je usunąć bądź wyłączyć z ewidencji.

FastGIS Obsługa map i schematów

Po zaimportowaniu podkładu pojawia sie komunikat Pokład jest pusty.

Są możliwe następujące przyczyny tego problemu:

  • Program nie zaimportował żadnego elementu z podkładu.
  • Powiązanie pustych warstw pliku źródłowego do importu.
  • Uruchomiono wielokrotnie proces fastGIS i importera podkładów. Należy zrestartować program lub system operacyjny w celu uporządkowania uruchomionych wątków.
  • Warstwa, na którą zaimportowano podkład jest niewidoczna. Należy uwidocznić daną warstwę lub zmienić ustawienia widoczności danej warstwy w odpowiednim zakresie skali.

FastGIS Obsługa map i schematów

Pojawia się komunikat "Nie można modyfikować elementu ponieważ użytkownik nie ma uprawnień do edycji warstwy: X"

Użytkownik nie ma uprawnień do edycji danej warstwy. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do kontroli uprawnień edycji to należy otworzyć okno Warstwy, następnie kliknąć dwukrotnie na danej warstwie i w oknie Ustawienia warstwy i uprawnienia oznaczyć pole uprawnień do edycji.

FastGIS Obsługa map i schematów

Pojawia się komunikat "Nie można narysować elementu. Wszystkie warstwy są tylko do odczytu."

Prawdopodobnie dla danego paszportu nie został zdefiniowany szablon lub nie został wybrany szablon na pasku narzędzi widoku. Należy wyłączyć definicję szablonu lub wybrać szablon na pasku widoku

FastGIS Obsługa map i schematów

Przy próbie połączenia z serwerem WMS pojawia się komunikat "Nie można nawiązać połączenia z serwisem. Sprawdź poprawność adresu lub wybierz inną wersję WMS."

Program fastGIS nie może połączyć się z danym serwerem WMS. Może to wynikać z błędnie podanego adresu serwera lub z tego, że po stronie serwera wystąpiła usterka uniemożliwiająca połączenie. W takiej sytuacji należy odczekać pewien czas i spróbować połączyć się ponownie.

FastGIS Obsługa map i schematów

Na mapie nie są widoczne elementy (podkłady)

Są możliwe następujące przyczyny tego problemu:

  • Warstwa na której znajdują się elementy jest niewidoczna.
  • Dla danej warstwy zostały włączone ostawienia widoczności w zależności od skali.
  • W ustawieniach programu została ustawiona maksymalna skala widoczności elementów punktowych mapy lub podkładu.

FastGIS Obsługa map i schematów

Pojawia się błąd "Acces violation"

Program próbuje dostać się do pamięci, która nie została mu przydzielona przez system operacyjny, albo do adresu zabronionego w pamięci. Taki błąd należy zgłosić do firmy Fast-Software.

FastGIS Kartoteki i dane pomocnicze

Pojawia się błąd "ORA-XXXXX"

Komunikat bazy danych. Należy go zgłosić do firmy Fast-Software.

FastGIS Kartoteki i dane pomocnicze

W kartotece jest pusta kolumna

Z menu kontekstowego wybrać opcję Przywróć domyślny widok kolumn.

FastGIS Kartoteki i dane pomocnicze
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ