Informacje ogólne i uruchamianie aplikacji

Każdy wielostanowiskowy system bazodanowy, oprócz aplikacji, która ułatwia poruszanie się po bazie danych, wprowadzanie informacji i ich edytowanie, wymaga również całego szeregu opcji administracyjnych, które wspomagają zarządzanie systemem oraz użytkownikami, aktualizowanie wersji bazy danych oraz aplikacji na stanowiskach. Takie zadanie w przypadku systemu fastGIS spełnia aplikacja Administrator.

Aby uruchomić aplikację Administrator konieczne jest zalogowanie się do programu.

Po podaniu prawidłowego identyfikatora użytkownika, który ma nadane uprawnienia do uruchomiania aplikacji Administrator i prawidłowego hasła, pojawia się okno główne aplikacji ze strukturą drzewiastą, w ramach której, możliwe jest wykonanie wszystkich operacji edycyjnych związanych z zarządzaniem systemem.

Dla wybranego poziomu w strukturze drzewiastej, po prawej stronie okna pojawia się odpowiedni formularz edycyjny lub puste pole, gdy wybrany poziom będzie mógł dalej zostać rozwinięty. Jeśli dla danego poziomu możliwe jest dodanie nowej pozycji, to po zaznaczeniu odpowiedniej gałęzi w menu kontekstowym z nim związanym pojawia się pozycja Dodaj (możliwe jest również skorzystanie ze skrótu klawiszowego, wybierając klawisz Insert).

Dla ostatniego poziomu danej gałęzi w menu kontekstowym dostępna jest jedynie pozycja Usuń (lub skrót klawiszowy Delete), której wybranie pozwala na usunięcie zaznaczonej pozycji. Dla takiej pozycji, po prawej stronie okna pojawia się formularz edycyjny, w którym edytowane mogą być informacje zdefiniowane dla zaznaczonego na drzewie poziomu. Przejście do edycji odbywa się poprzez wybranie przycisku Modyfikuj z dolnej części okna edycyjnego.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ