Wprowadzenie nowego kabla parowego

Cel ćwiczenia

Założenie nowego kabla parowego od przełącznicy głównej do przełącznicy pośredniczącej

Opis

Wprowadzanie do systemu nowego kabla najlepiej rozpocząć od strony mapy rysując jego przebieg podobnie jak innych obiektów liniowych.

Otwórz mapę, przejdź do trybu rysowania elementu i ustaw parametry rysowania kabla

Po ustawieniu parametrów rysowania wskazuj lewym przyciskiem myszy kolejne wierzchołki przebiegu kabla przechodząc przez kolejne studnie lub inne obiekty otoczenia. Dużym ułatwieniem jest kiedy przebieg rozpoczyna się od lokalizacji lub obiektu punktowego, w którym włókna światłowodu mają być podłączone. Należy zwrócić uwagę na to aby obiekty, któe mają stać się punktami charakterystycznymi kabla (np. studnie lub słupy) fokusowały się przed kliknięciem na nim wierzchołka kabla. Program w kolejnym etapie wykryje na podstawie przebiegu mapowego jego punkty charakterystyczne, w któych można wykonywać operacje połączenia lub podziału włokien. Po wstawieniu końcowego wierzchołka kabla naciśnij ENTER aby zatwierdzić przebieg i otworzyć okno nowego paszportu. Klawisz ESC anuluje operację.

Jeśli kabel ma być wprowadzony do kanalizacji wówczas najlepiej rysować go obok przebiegu kanalizacji. Łatwiej będzie wówczas wprowadzać kable do kanalizacji od strony mapy. Wskaż również krawędź budynku podczas rysowania aby zachować zgodność z przebiegiem kanalizacji w paszporcie.

Wskazówka: jeśli podczas rysowania występuje problem ze wskazaniem obiektu punktowego pod nowym wierzchołkiem kabla np. fokusuje się identyfikator lub inny obiekt to należy wyłączyć widoczność  danej warstwy lub identyfikatorów (patrz ćwiczenie dotyczące rysowania kanalizacji)

W paszporcie kabla uzupełnij wymagane dane a w szaczególności typ kabla, któy determinuje strukturę i kolorystykę tub i włokien w kablu.

Po wypełnieniu wymaganych pól wciśnij przycisk Dodaj zaznaczone na schemacie aby automatycznie dodać wszystkie obiekty przebiegu jako punkty charakterystyczne kabla. Potwierdź zmiany przed zapisem, jeśli program to zaproponuje. Na zakładce Pary zobaczysz listę par kabla utworzonych na podstawie wybranego typu kabla.

Zapisz zmiany. Kabel został wprowadzony do systemu.

Wprowadź drugi kabel od przełącznicy pośredniczącej do punktu, w którym zainstalowane jest urządzenie końcowe (np. telefon).

 

Kontynuuj
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ