Łączenie strony stacyjnej przełącznicy głównej z centralą

Cel ćwiczenia

Połączenie przełącznicy głównej do centrali.

Opis

Po utworzeniu centrali oraz przełącznicy głównej wraz z głowicami można połączyć głowice strony stacyjnej przełącznicy głównej z wyposażeniem centrali. W tym celu otwórz paszport przełącznicy głownej i w zakładce Głowice kablowe na liście głowic po stronie stacyjnej uruchom funkcję Podłącz do centrali

W oknie podłączania głowicy do centrali wybierz centralę oraz jej wyposażenie oraz głowicę w przełącznicy głownej, którą chcesz podłączyć. W następnym kroku zaznacz grupowo (z użyciem klawisza Shift lub Ctrl) porty na centrali oraz odpowiadajće im nr łączówek na głowicy. Przycisk Połącz powiąże od góry do dołu odpowiadające sobie pary port centrali->styk na głowicy.

Możesz zobaczyć na liście łączówek głowicy informacje o połączeniu. Na schemacie przełącznicy podłączone porty będą wyróżnione innym kolorem.

 

Kontynuuj
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ