Centrala telefoniczna wraz z wyposażeniem

Cel ćwiczenia

Wprowadzenie do systemu informacji o centrali telefonicznej wraz z kartami abonenckimi.

Opis

Centralę telefoniczną w programie zakłądamy jako urządzenie aktywne. Otwórz paszport lokalizacji, w której chcesz utworzyć nowy paszport centrali telefonicznej a następnie na zakładce Wyposażenie dodaj nowe urządzenie aktywne. Określ typ urządzenia jako Centrala telefoniczna a następnie przejdź do zakładki Porty. Zmień numer na rzeczywiste oznaczenie centrali.

Wskazówka: Zakładanie urządzeń aktywnych zostało opisane również w ćwiczeniu dotyczącym urządzeń aktywnych w scenariuszu o części optycznej sieci teletechnicznej

W kolejnym kroku załóż wyposażenie centrali - karty abonenckie. W tym celu w częsci zakładki portów oznaczonej jako Urządzenia w urządzeniu dodaj nowe wyposażenie i określ parametry karty centralowej. Zdefiniuj liczbę i rodzaj portów przy czym wybierz medium jako  cyfrowy centralowy lub analogowy centralowy oraz rodzaj portu jako CU. Umożliwi to tworzenie połączeń centralowych na infrastrukturze teletechnicznej miedzianej. W przypadku definiowania numeracji portów na karcie posłuż się prefiksem jako numerem karty i odpowiednim separatorem.

W podobny sposób załóż wszystkie karty abonenckie centrali.

W zakłądce Detale możesz określić parametry centrali, producenta, model itp.

Kontynuuj
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ