Warstwy mapy i widoki

Cel ćwiczenia

Włączanie i wyłączanie widoczności poszczególnych warstw mapy.

Opis

Obiekty nanoszone na mapę ukłądane są na poszczególnych warstwach domyślnie wg szablonu graficznego. Istnieje możliwość włączania i wyłączania widoczności warstw w oknie warstw. W tym celu otwórz okno warstw a następnie wyłącz i włącz widoczność warstwy na której naniesione są obiekty.
 

 

Możesz również ustawić parametry warstwy takie jak nazwa oraz widoczność w zadanym zakresie skali dla obiektów znajdujących się na danej warstwie.
Uwaga: domyślne nazwy warstw ustawiane są w szablonie graficznym.

 

Kontynuuj
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ