Nanoszenie kanalizacji na mapę

Cel ćwiczenia

Naniesienie na mapę ciągu odcinków kanalizacji o określonym profilu.

Opis

Najlepszą metodą wprowadzania do systemu kanalizacji jest utworzenie duktu, który jest ciągiem pojedynczych odcinków kanalizacji. Pojedynczy odcinek kanalizacji jest fizycznie najkrótszym możliwym odcinkiem kanalizacji łączącym dwa obiekty punktowe otoczenia.

Nanieś na mapę dukt kanalizacyjny korzystając z narzędzia rysowania elementu na mapie. Po ustawieniu parametrów rysowania duktu wskaż lewym przyciskiem myszy kolejne wierzchołki duktu przechodząc przez kolejne studnie lub inne obiekty otoczenia. Jeśli dukt kanalizacji rozpoczyna się od budynku to wówczas pierwszy wierzchołek powinien być umieszczony na krawędzi budynku w punkcie wyprowadzenia kanalizacji z budynku. Analogicznie rzecz ma się z ostatnim wierzchołkiem.

Po zatwierdzeniu rysowanej linii program zpyta o profil kanalizacji, który ma być użyty dla wszystkich odcinków tworzących dukt.
Uwaga: w trakcie wskazywania wierzchołków jeśli któryś z nich trafi na obiekt punktowy otoczenia  to stanie się on zakończeniem pojedynczego odcinka kanalizacji. Należy zwrócić szczególną uwagę aby obiekt, który ma stać się punktem końcowym kanalizacji sfokusował się przed wstawieniem wierzchołka duktu.

W trakcie rysowania może okazać się, że inny obiekt lub jego identyfikator przeszkadza we wskazaniu obiektu mającym być zakończeniem kolejnego odcinka. Wówczas należy wyłączyć widoczność warstwy, na której leży przeszkadzający obiekt lub wyłaczyć widocznośc identyfikatorów.
 

 

Utworzenie duktu skutkuje utworzeniem ciągu pojedynczych odcinków kanalizacji, z których każdy ma swój profil, długość zczytaną z mapy oraz unikalny numer w systemie. Tak utworzone odcinki posiadają rury, w które będzie można wciągać kable.

Paszport kanalizacji

Uwaga: Profile kanalizacji możliwe są do edycji w słowniku profili kanalizacji w danych pomocniczych.

 

 

Kontynuuj
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ