Nowe funkcje w wersji 14.0.0.74

Opublikowano 3 stycznia 2024


Znaczące zmiany w mechanizmie raportowania do PIT (UKE) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług

Wprowadzono znaczące zmiany w mechaniźmie raportowania do UKE PIT w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług. Dodany został podgląd raportowanych danych przed zapisaniem do pliku. Możliwa jest edycja wartości raportowanych danych. Możliwa jest również modyfikacja danych w wielu wierszach jednoczenie. Wprowadzono mechanizm walidacji danych w podglądzie danych.

 

Nowy raport do PIT (UKE) o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych

Dodane zostały dwa nowe raporty do PIT (UKE) o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych w zakresie punktów i linii eksploatowanych. Dostępne sa z poziomu menu raportów.

 

Zdjęcia na mapie

Dodana została możliwość umieszczania zdjęć na mapie. Geolokalizowane zdjęcia automatycznie zgrupują się teraz i wyświetlą jako symbol grupy zdjęć na mapie w miejscu ich rzeczywistego wykonania. Po kliknięciu na symbol grupy zdjęć otworzy się dedykowana przeglądarka, w której użytkownik może przejrzeć wszystkie zdjęcia z danego miejsca. Dodana została również nowa zakładka widoku ze zdjęciami pozwalająca na włączenie lub wyłączenie widoczności zdjęć.

 

Automatyczne aktywacje aktualizacji

Użytkownicy posiadający aktywną usługę asysty będą mogli teraz aktualizować system bez wysyłania kodu aktywacyjnego mailem. Program fastAdministrator automatycznie pobierze informacje o statusie usługi asysty i na tej podstawie automatycznie aktywuje aktualizację. Poprzednia możliwość aktywacji aktualizacji poprzez wysłanie kodu drogą mailową pozostaje nadal dostępny.
 

Panel aktualności

Panel aktualności i poradników widoczny po uruchomieniu programu informuje o najważniejszych zmianach w nowej wersji programu. Możliwy do wyłączenia przyciskiem na pasku narzędzi Pomoc

 

Zestawienie kabli w szafie

Dodana nowa zakładka „Kable” w paszporcie szafy zawierająca zestawienie wszystkich kabli zakończonych lub przechodzących przez szafę

 

Widoczność identyfikatorów (etykiet) na mapie

Dla każdej warstwy z osobna można teraz określić widoczność identyfikatorów obiektów. Dodana kolumna "ID" na liście warstw.

 

Diagram rozwinięty kabla

W paszporcie kabla w zakładce Diagram pojawia się teraz diagram rozwinięty kabla prezentujący rozszycie włókien danego kabla. Wszystkie obiekty oraz linie są prezentowane w czytelnym układzie kabla głównego i prostopadłych rozszyć na inne lokalizacje. Diagram rozwinięty kabla w odróżnieniu do schematu generowanego pozwala dodatkowo na dynamiczną zmianę szczegółowości widocznych danych (3 poziomy) oraz pozwala na samodzielne układanie węzłów, urządzeń i kabli. Diagram kabla podobnie jak inne diagramy nie wymaga generowania i aktualizuje się automatycznie po otworzeniu.


 

Włókna kabla na diagramie

Diagram sieci, kabla lub urządzenia rozwija teraz wszystkie włókna/pary kabli na największym poziomie szczegółowości (3)

 

Edycja wierzchołków elementu mapy w różnych układach współrzędnych

Zmodernizowano okno edycji współrzędnych, w którym można teraz wprowadzać dokładne wartości współrzędnych wierzchołków elementu mapy w zadanym układzie współrzędnych. Możliwe jest również kopiowanie z i do listy współrzędnych.


 

Intuicyjne wiązanie kształtów na mapie do paszportów

Nowa funkcja „Dodaj powiązanie” pozwalająca intuicyjnie dowiązać paszport do narysowanego kształtu nie powiązanego z żadnym paszportem. Dostępna pod prawym przyciskiem myszy w menu kontekstowym kształtu oraz na pasku narzędzi.

 

Czy paszport jest narysowany na mapie?

Nowa kolumna „Narysowany na mapie” dodana w każdej z kartotek obiektów prezentująca informację czy dany paszport ma swoją reprezentację graficzną na mapie

 

Diagram sieci budynku

W oknie paszportu budynku na zakładce „Diagram” dostępny jest teraz diagram prezentujący rozwinięcie zasięgu sieci z budynku

 

Dodawanie warstw na schemacie

Wprowadzona możliwość dodawania i usuwania warstw na schemacie budynku oraz na generowanych schematach ideowych

 

Obracanie i skalowanie symboli

Obracanie i skalowanie symboli wektorowych i rastrowych nie jest już domyślnie zablokowane
 

Łatwiejszy dostęp do pola Właściciel

W oknie paszportu mufy i przełącznicy pojawiło się pole "Właściciel"
 

Rozwinięte informacje o zakończeniach przebiegu z portu lub spawu

W oknie paszportu urządzenia, przełącznicy, mufy nowa zakładka prezentuje rozwinięty opis zakończeń przebiegu połączenia związanego z wybranym portem lub spawem

 

Automatyczne generowanie na mapie lokalizacji budynkowych

Generator obiektów na mapie generuje teraz paszporty wstawione w drzewie wyposażenia do innych obiektów
 

Domyślne atrybuty graficzne dla komentarzy na mapie

Możliwe jest już skonfigurowanie w ustawieniach programu domyślnej warstwy oraz domyślnych atrybutów graficznych dla elementów komentarzowych

 

Zmiana stanu portu po zmianie zajętości

Zmiana statusu portu na "Zajęty" powoduje teraz zmianę stanu portu na "eksploatowany"
 

Szybki dostęp do informacji o położeniu urządzeń w szafie

W drzewie wyposażenia obiektu w detalach wyposażenia szafy (urządzeniach) dostępne są teraz domyślnie atrybuty dotyczące rozmiaru i umieszczenia. Konfigurację widoczności detali można zdefiniować w oknie konfiguracji detali dostępnego z menu Konfiguracja.

 

Sprawniejsza instalacja patchcordów

Przy wyborze zakończenia patchcordu pojawiają się teraz adaptery przełącznicy, które maja zajęta tylko jedną stronę
 

Grupowa modyfikacja portów we wzorcach urządzeń i przełącznic

Możliwa jest teraz grupowa modyfikacja portów we wzorcach urządzeń i przełącznic

 

Ulepszone okno wyboru węzła dla szafy i urządzeń

Okno wyboru węzła ma teraz dodatkową kolumnę z typem paszportu
 

Optymalizacja pracy mapy

Przyspieszenie działania mapy poprzez buforowanie i odczytywanie z pamięci wyświetlonych wcześniej obszarów mapy
 

Sprawniejsze tworzenie słupów

Przy tworzeniu nowych słupów zapamiętywane są teraz pola Typ i Ulica
 

Piktogramy w drzewie wyboru nowego wyposażenia

Widoczne są teraz piktogramy w drzewie wyboru typu lub wzorca przy dodawaniu nowych elementów wyposażenia

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą obsługę na naszej stronie. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na pliki cookie.
ZAPISZ